přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.268 Apulie a Kalábrie

Alberobello-05

Náš podrobný poznávací zájezd míří do jižní Itálie, do oblasti Kalábrie a Apulie. Uvidíte slavná kamenná obydlí trulli v Alberobellu i barokní město Lecce, přírodně velmi zajímavá a krásná místa na podpatku italské boty - na poloostrově Salento, řecké památky v Metapontiu a Paestu a mnoho dalšího. Podniknout můžete také výlet na vulkanický ostrov Stromboli s činnou sopkou, kde po setmění můžete z lodi pozorovat sopečné erupce.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (čt): Odjezd v poledních hodinách z ČR do Itálie.

2.den (pá): Rádo příjezd do BARI, metropole Apulie . Fakultativní výlet za památkami v okolí Bari: hrad Castel del Monte (UNESCO) a do města Matera (UNESCO), výjimečná jeskynní obydlí ve čtvrti Sassi (kamenné domy a kostely vytesané v jeskyních a na útesech). Odjezd na ubytování do oblasti Alberobella.

3.den (so): Prohlídka ALBEROBELLA (UNESCO), pohádkového města s více než 1400 trulli, bílých kónických staveb. Barokní město LECCE, jedinečná architektura, bazilika Santa Croce, římské památky. OTRANTO (UNESCO), malebné historické centrum, které svírají středověké hradby. Možnost koupání v Jaderském moři nebo procházky k bauxitovému jezírku. Večer příjezd na hotel uprostřed poloostrova Salento, možnost večeře.

4.den (ne): Okruh po POLOOSTROVĚ SALENTO, který na mapě představuje podpatek „italské boty“. Procházka k majáku na OTRANTSKÉM MYSU, nejvýchodnějšímu cípu celé Itálie. Zastávky v SOUTĚSCE CIOLO a na MYSU LEUCA, kde stojí poutní bazilika Panny Marie a mohutný maják. Vyhlídka na rozhraní Jaderského a Jónského moře. Možnost výletu bárkou podél pobřeží a četných jeskyní. Vykoupání v Jónském moři na MALEDIVSKÉ PLÁŽI, která má exotické zbarvení, jak napovídá její jméno. V podvečer zastávka v GALLIPOLI, fakult. nákup a ochutnávka místního olivového oleje.

5.den (po): Basilicata a Kalábrie. Prohlídka starověkého řeckého města METAPONTUM, kde se zčásti dochoval dórský chrám. Prohlídka typického horského městečka MORANO CALABRO, se spletí středověkých uliček a výhledy na pohoří Monte Pollino. Večer příjezd do oblasti CAPO VATICANO na pobřeží Tyrhénského moře na jihozápadě Kalábrie. Nocleh v hotelu, možnost večeře.

6.den (út): Pobyt u moře, volno v CAPO VATICANO, úchvatné prostředí, okolí vybízí k procházkám k zálivu s písečnými plážemi mezi majestátními útesy. Odpoledne pro zájemce půldenní fakultativní výlet lodí za erupcemi činné sopky na ostrově STROMBOLI, které budeme pozorovat z lodě po setmění (cca 45 Eur).

7.den (st): Pobyt u moře nebo celodenní fakultativní výlet po Kalábrii podél nejjižnějšího pobřeží Apeninského poloostrova: mytická SKYLLA (šestihlavá obluda z Odyssey) s pitoreskním rybářským městečkem a pěknou pláží, MESSINSKÁ UŽINA mezi Kalábrií a Sicílií i Tyrhénským a Jónským mořem, největší kalábrijské město REGGIO DI CALABRIA s nejkrásnější italskou promenádou a muzeem antiky (2500 let staré bronzové sochy válečníků), městečko duchů PENTEDATTILO, pobřeží Jónského města a středověké normanské město na skále GERACE.

8.den (čt): Pobyt u moře, individuální volno. Procházka na romantické útesy Capo Vaticano.

9.den (pá): Prohlídka malebného městečka TROPEA, které je pro svou jedinečnou polohu na pískovcové skále nad mořem označováno jako „barokní balkón Kalábrie“, ochutnávka místní speciality, feferonkový salám Nduja. Zastávka nad malebným městečkem MARATEA, výjezd ke gigantické soše Krista na vysokém kopci nad mořem. Přejezd na ubytování do Paesta.

10.den (so): Pobyt u moře nebo volno v PAESTU, variantně odjedeme místní dopravou k prohlídce jedinečně zachovalých starověkých řeckých chrámů v Paestu. Odpoledne odjezd z Itálie. Noční přejezd do ČR.

11.den (ne): Příjezd do ČR v poledních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
13.9.-23.9.201811 dní14 990 KčOdjezd též z Pardubic, Hradce Králové, Brna a Českých Budějovic.rezervovat

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klimatizovaným busem
 • 8x ubytování v hotelích - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
 • 8x snídani
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léč. výloh a storna (příplatek: 390 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 4 690 Kč)
 • 8x večeře (příplatek: 1 690 Kč)
 • nebo 4x večeře v Capo Vaticano (příplatek: 890 Kč)
 • výlet 7. den (min. 20 účastníků) (příplatek: 550 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí