přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.459 Benátská laguna (Slavnost gondol)

Italie_Benatky_detail

Benátky jsou romantické město plné kanálů, historických památek a muzeí.
V termínu tohoto zájezdu se v Benátkách koná Slavnost gondol.
Nádherně nazdobená plavidla a jejich posádky v kostýmech se Vám předvedou v celé své kráse.

Typ zájezdu: Krátkodobé poznávací zájezdy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (): Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.

2.den (): BENÁTKY (UNESCO) – prohlídka historického města, náměstí sv. Marka, Dóžecí palác, kampanila, rybí tržnice, muzeum Peggy Guggenheimové, projížďka po Canal Grande a Ponte Rialto, kostel San Paolo a kostel dei Frari, Scuola Rocco, Regata Storica – slavnost gondoliérů a veslařů na Velkém kanále, event. volný program.

3.den (): Pokračování prohlídky Benátek, lodí po kanále a na ostrovy MURANO (skláři) a BURANO (krajky), event. TORCELLO (významné památky), uličky Benátek, atmosféra kavárniček. Odjezd do ČR čtvrtý den večer.

5.den (): Návrat do Prahy časně ráno.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 2x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje)
  • 2x snídani

    Fakultativní výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
  • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 1 200 Kč)

    © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí