přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 26. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.442 Bodamské jezero, květinový ostrov Mainau + švýcarské perly

Svycarsko_Mainau

Tento krátkodobý poznávací zájezd vás zavede k Bodamskému jezeru, botanické zahradě na ostrově Mainau a k největším vodopádům ve střední Evropě. Dále společně navštívíme městečko Lindau, St. Gallen, Luzern a Kostnici.

Typ zájezdu: Krátkodobé poznávací zájezdy

Ubytování: hotel
Ubytování je na švýcarsko-rakouské hranici, většinou v Rakousku.

Stravování: polopenze

Program zájezdu

1.den (): Odjezd v pozdních večerních hodinách z ČR. Přejezd přes Německo.

2.den (): Ráno zastávka u VODOPÁDŮ RÝNA, které jsou největší ve střední Evropě. Dále návštěva historického městečka STEIN AM RHEIN s hrázděný-mi domy. Příjezd k BODAMSKÉMU JEZERU. Květinový ostrov MAINAU s krásnou botanickou zahradou. KOSTNICE - prohlídka historické části města a památek spojených se zdejším Husovým pobytem. Dojezd na nocleh.

3.den (): Návštěva horské oblasti APPENZELL zakončená výjezdem lanovkou na skalnatý vrchol SÄNTIS - nejvýznamnější dominanta a rozhledový bod východního Švýcarska. Prohlídka starého biskupského města ST. GALLEN se známou knihovnou. V podvečer návštěva romantického bavorského městečka LINDAU na poloostrově v BODAMSKÉM JEZEŘE. Návrat na nocleh.

4.den (): Cesta do středního Švýcarska: kolem jezer do městečka ARTH - GOLDAU, odtud zubačkou na legendární vrchol RIGI s krásným výhledem na střední Švýcarsko. Možnost pěšího výletu po úbočí Rigi k mezistanici a návrat zubačkou. Město SCHWYZ - centrum nejstarší části Švýcarska s muzeem prvních kantonů. Dále vyhlídková cesta autobusem po nádherném břehu jezera VIERWALDSTÄTTERSEE do LUZERNU - historického města s charakteristickým vrcholem Pilatus, dvěma krytými dřevěnými mosty, zachovaným opevněním a zajímavými kostely.

5.den (): Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí Zadní místa poznámka 

Cena obsahuje

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 2x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 2x polopenzi

    Fakultativní výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 150 Kč)

    © 2003-2017 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 26-letou tradicí