přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 26. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.324 Černá Hora - tajemné a čarovné Prokletije

NP Durmitor-01

Vápencová pohoří Komovi a Prokletije patří spolu s Durmitorem ke třem nejvelkolepějším horským masivům Černé Hory. Hrdě se tyčí nad řekami Tara a Lim. Perličkou je dvoutisícový hřeben Visitoru v sousedství čarovných Prokletých hor a překrásného Plavského jezera. Na tomto zájezdě budeme ubytováni v příjemném hotelu v Andrijevici.

Typ zájezdu: Zájezdy s lehkou pěší turistikou

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

Program zájezdu

1.den (): Odjezd dopoledne z ČR přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko do Černé Hory.

2.den (): Příjezd do ANDRIJEVICE, městečka, které bylo založeno již za panování dynastie Nemanjičů. Dnes je významným ekonomickým i duchovním centrem oblasti. Je východiskem do pohoří KOMOVI. Ubytování v hotelu, pozdní snídaně, odpočinek nebo pro zájemce procházka Memorial parkem Kniaževac, prohlídka kostela sv. Archanděla ze 12. století, pohodový výstup na SELO KRALJE, lovecké místo v podhůří KOMOVI s vyhlídkou na řeku Lim, zpět do hotelu, večeře.

3.den (): Snídaně, krátký přejezd na túru do masivu VOLUŠNICA (1 879 m) na černohorsko-albánském pomezí, jehož vrchol TALJANKA (2 056 m) sice nepatří k těm nejvyšším, ale je znám jako nejlepší vyhlídkový bod této oblasti a je úplným rájem pro fotografy horských scenérii, 600 m vysoká jižní stěna se strmě klene nad nádherným údolím Grbaja (1 160 m), celodenní turistika s impozantními výhledy nejen na známý tříhlavý vrch Karanfilu (čili Karafiátu), ale především na albánskou, salašemi posetou krajinu, zastávka v muslimském městečku Gusinje, zpět do hotelu, večeře.

4.den (): Snídaně, přejezd do sedla Trešnjevik s občerstvovací základnou – již odtud se nám naskytne velkolepý pohled na severní panorama třech skalnatých vrcholů, výstup lesní pěšinou k salaším osady Štavnik, horský masív KOMOVI se prudce zdvíhá z údolí řeky Peručica jako mohutná horská pyramida, výstup z úpatí (cca 1 600 m) na KOM VASOJEVIČKI (2 460 m), zpět do hotelu, večeře.

5.den (): Snídaně, turistika za pomocí místní dopravy, utajené HRIDSKÉ JEZERO, obklopené ostře tesanými skalnatými masivy s křišťálově průzračnou modrou vodou v Černé Hoře znají pod přezdívkou Šťastné jezero, jehož voda přináší nekonečné štěstí v manželství, zpět do PLAVu, prohlídka Plavu, naším busem do hotelu, večeře.

6.den (): Snídaně, základní varianta - odpočinkový den: autobusem do Vusanje, nenáročná turistika v údolí Ropojana. Pozoruhodné přírodní útvary GRLJA, OKO SKAKAVICE. Náročnější varianta: opět navštívíme hranici Černé Hory a Albánie. Pro nejzdatnější milovníky turistiky je možný výstup do masivu pod nejvyšším bodem Černé Hory ZLA KOLATA (2534 m). Autobusem návrat do hotelu, večeře.

7.den (): Snídaně, krátký přejezd na PRAMENY ALIHO PAŠI pojmenované po albánském vůdci, který ovládal oblast východní Černé Hory, některé z pramenů údajne obnovují ztracenou sílu, turistika na masiv VEZÍROVA BRADA s několika alternativami náročnosti, turistiku zakončíme v městečku GUSINJE. Návrat do hotelu, večeře.

8.den (): Snídaně, volné odpoledne, v poledních hodinách odjezd do ČR.

9.den (): Příjezd do ČR odpoledne.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • 6x nocleh v hotelu
 • 7x snídani
 • 6x večeři
 • místní dopravu
 • vedoucí zájezdu

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 270 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 3 200 Kč)

  © 2003-2017 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 26-letou tradicí