přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.147 Lefkada, Kefalonie, Zakynthos

Oecko Zakynthos

Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných řeckých ostrovů. Učaruje nám zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře, toto vše symbolizuje Jónské souostroví, které se táhne dolů podél západního pobřeží řecké pevniny.

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy s výlety

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (čt): Odjezd v odpoledních hodinách do Itálie.

2.den (pá): Nalodění na trajekt, plavba Středozemním mořem.

3.den (so): Vylodění. PARGA - romantické přímořské letovisko horského kraje Epirus s okouzlujícím výhledem na benátský hrad a pláž Valtos. Přejezd na ostrov Lefkada na ubytování.

4.den (ne): OSTROV LEFKADA, pobyt u moře.

5.den (po): Okruh ostrovem LEFKADA. Benátská pevnost SANTA MAURA, poté pravoslavný KLÁŠTERFANEROMENI, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží. Horská vesnička KARYA. Koupání na písečné PLÁŽIKATHISMA, jedna z nejkrásnějších na ostrově a VASSILIKI.

6.den (út): Pobyt u moře nebo fakult. lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi. Vykoupeme se v jeskyni Papanikolis, prohlédneme si OSTROV MEGANISSI a tradiční městečko SPARTOCHORI. Obeplujeme OSTROV SCORPIOS řeckého magnáta A. Onassise.

7.den (st): Přejezd na OSTROV KEFALONIE, odpočinek.

8.den (čt): Výlet za poznáním ostrova KEFALONIE, KLÁŠTER SV. GERASIMA, zasvěcený svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně DROGARATI. Zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy. Pláž Myrtos - zastávky na focení. Na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město.

9.den (pá): Trajektem přejedeme na OSTROV ZAKYNTHOS, při plavbě uvidíme MODRÉ JESKYNĚ, vyhlášenou přírodní atrakci ostrova, po připlutí transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání.

10.den (so): Okruh po ostrově ZAKYNTHOS. Návštěva stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město. Tradiční vesnice KATASTARI. PLÁŽ NAVAGIO se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu. Nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova ANAFONITRIA a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově.

11.den (ne): Přejedeme do starověké OLYMPIE (UNESCO), kde si prohlédneme posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál s olympijským stadionem, Archeologické muzeum. V podvečerních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt do Itálie.

12.den (po): Plavba, poté jízda Itálií.

13.den (út): Návrat do ČR v časných ranních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
13.9.-25.9.201813 dní17 490 KčOdjezd též z Pardubic a Hradce Králové.rezervovat

Cena obsahuje

 • dopravu busem
 • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla)
 • veškeré trajekty při přejezdech
 • 8x ubytování v hotelu **/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x hotel na Lefkádě, 2x hotel na Kefalonii, 2x hotel na ostrově Zakyntos)
 • 8x snídani
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 460 Kč)
 • 8x večeře (příplatek: 2 700 Kč)
 • lůžko ve 4lůžkové kabině na trajektu tam i zpět (příplatek: 1 600 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 3 700 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí