přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 26. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.618 Moskva, Tatarstán, Ural, Mongolsko, Peking

Moskva-Ml

+ jízda Transsibiřskou magistrálou

Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Poznejte krásu Moskvy, nechte se obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, ponořte se do nekonečných lesů sibiřské tajgy, uralských hor a světových veletoků. Vyzkoušejte průzračnou vodu Bajkalu, skutečnou svobodu ve stepích Mongolska a nakonec oslavte úspěšně završenou trasu v čínském Pekingu.

Typ zájezdu: Vzdálené země

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (): Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu. MOSKVA (UNESCO), večerní procházka, Rudé náměstí, GUM, Chrám Vasila Blaženého aj.

2.den (): Prohlídka KREMLU s jedinečným komplexem chrámů a paláců. Dále Novoděvičí klášter a hřbitov a vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor. Transfer na nádraží, fotka u symbolického začátku TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLY. Noční přejezd lůžkovým vlakem do Kazaně.

3.den (): Ráno KAZAŇ (UNESCO), návštěva bělokamenného Kazaňského kremlu se starobylými mešitami, mešita Kul Šarif, Baumanova ulice s historickými domy a chrám sv. Petra a Pavla. Nocleh v hotelu.

4.den (): Výlet autobusem do starého opevněného města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE (UNESCO), jedinečný soubor staveb na soutoku veletoků Volhy a Kamy. Odpoledne odjezd Transsibiřským expressem (lůžkové kupé) do Jekatěrinburgu.

5.den (): Ráno JEKATĚRINBURG,předěl mezi Evropou a Asií, prohlídka (chrám Všech svatých na krvi aj.). Nocleh v hotelu.

6.den (): Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE dále na východ, nekonečnou sibiřskou tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob (jídelní vůz k dispozici). Nocleh ve vlaku.

8.den (): Odpoledne příjezd do IRKUTSKA. Večerní procházka, transfer do hotelu na břehu BAJKALU.

9.den (): IRKUTSK, město uprostřed Sibiře s řadou starých dřevěných domků. Návštěva vyhlášeného trhu s dary okolních řek a jezera. LIVSTJANKAna břehu Bajkalu (UNESCO), nádherná okolní příroda, degustace místních specialit, skanzen Talcy. Nocleh v hotelu.

10.den (): Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými zastávkami a vyhlídkami. Večer odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály směr Mongolsko. Nocleh v lůžkovém vlaku.

11.den (): Průjezd BURJATSKEM – buddhistickou části Sibiře na východ od Bajkalu, krajina již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená jezera. Nocleh v lůžkovém vlaku.

12.den (): Ráno hl. město Mongolska ULÁNBÁTAR, neopakovatelná atmosféra buddhistických chrámů, paláců chánů i sovětských budov. Prohlídka např. největšího klášterního komplexu Gandan s obří sochou Buddhy.Vyhlídka z vrchu Zaisan na město, okolní hory a stepi. Nocleh v hotelu.

13.den (): Celodenní výjezd do NP HUSTAI, jeden z vrcholů programu, pozorování stád posledních divokých koní na světě – koní Převalského. Návrat do Ulánbátaru a možnost návštěvy představení – mongolské hrdelní zpěvy a lidové písně. Nocleh v hotelu.

14.den (): Celodenní výlet do NP TERELJ, klenot mongolské přírody. Uvidíme mongolské lovce vlků a lišek s orly a kondory, tradiční jurty a nomády, kteří doposud žijí kočovným způsobem. Terelj je monumentální údolí s řadou posvátných obřích skalních masivů, buddhistických a šamanských modliteben. Návrat do hotelu.

15.den (): ULÁNBÁTAR, ráno volno, nákupy suvenýrů nebo návštěva některého z muzeí. Odpoledne odjezd vlakem po jedné z větví Transsibiřské magistrály na jih, do pouště GOBI. Západ slunce nad pouštní krajinou. Nocleh v lůžkovém vlaku.

16.den (): Odpoledne, cíl cesty PEKING – 8 453 KM VLAKEM Z MOSKVY – vítězná láhev čínského piva na oslavu cíle cesty. Večerní procházka k Chrámu Nebes (UNESCO). Nocleh v hotelu.

17.den (): Celodenní prohlídka PEKINGU, Zakázané město (UNESCO), největší náměstí světa, Letní palác(UNESCO), Večer stylová čajovna, degustace. Návrat na hotel.

18.den (): Výlet k jednomu z divů světa, VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (UNESCO) a odpoledne TYGŘÍ HORY s areálem 13 hrobek císařů dynastie Ming. Večer odlet do Prahy.

19.den (): Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • leteckou přepravu Praha – Moskva, Peking – Praha (s přestupem)
 • letištní taxy
 • veškeré transfery do hotelů, na nádraží a na letiště
 • dopravu vlakem po Transibiřské magistrále dle programu
 • 17x nocleh - z toho 10x hotel*** a 7x nocleh v lůžkovém vlaku
 • 10x snídani
 • autobusovou dopravu na výlety
 • 4x oběd během výletů
 • průvodce
 • služby místních průvodců v Mongolsku a v Číně

  Cena neobsahuje

 • turistické taxy na Bajkale a v Mongolsku
 • jízdné na vyhlídkové Krugobajkalské železnici
 • spropitné

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna (příplatek: 1 460 Kč)
 • vízum do Ruska (příplatek: 1 890 Kč)
 • vízum do Číny (příplatek: 1 990 Kč)
 • vízum do Mongolska (příplatek: 1 990 Kč)

  © 2003-2017 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 26-letou tradicí