přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.264 Nejkrásnější zahrady, jezera a Alpy Lombardie

Italie_jezera_Isola Bella

Zájezd do oblasti jezer Lago Maggiore, Lago di Como a Lago di Lugano, která se nachází na hranici Itálie a Švýcarska v krásné horské krajině. Od severu jsou chráněné ohromnou hradbou alpských velikánů pokrytých ledovci. Z tohoto důvodu je zde ideální klima pro subtropické rostliny a květenu, kterou uvidíte v zahradách historických vil, městečkách i ve volné přírodě.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

Program zájezdu

1.den (po): Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.

2.den (út): Ráno návštěva pozoruhodného parku SIGURTA s překrásnou zahradou, který se nachází jižně od jezera Lago di Garda. Přírodní park, vodní zahrada s množstvím květů aj. Odpoledne návštěva historického města BERGAMO, kde se staré město pyšní souborem středověkých staveb.

3.den (st): STRESA – městečko na břehu jezera LAGO MAGGIORE s úchvatnými výhledy na jezero a na Boromejské ostrovy. Vyhlídková plavba na ostrov MADRE, kde navštívíte vilu z 18. století s krásnou zahradou a na nejznámější ostrov ISOLA BELLA s ohromným barokním palácem a impozantními terasovitými zahradami. Z městečka Stresa výjezd lanovkou do mezistanice, kde z místní botanické zahrady je nádherná vyhlídka na jezero. Za hezkého počasí i na vrchol MOTTARONE (1491 m), odkud se naskýtají úchvatné výhledy na sněhem pokryté alpské velikány.

4.den (čt): Plavba lodí z městečka ISPRA podél kláštera S.CATERINA D.SASSO, který je zasazen ve vysoké skále spadající do vod jezera Maggiore. Členité zahrady VILY TARANTO s překrásnou exotickou květenou, otevřenou pro veřejnost již v roce 1952. LOCARNO - barevné kvetoucí město se zahradami ve švýcarské části jezera.

5.den (pá): LUGANO - švýcarské město na břehu jezera LAGO LUGANO. Výjezd pozemní lanovkou na vyhlídku MONTE SAN SALVATORE. Krátká procházka ke kostelu San Salvatore z jehož střechy je nezapomenutelná vyhlídka na Lago Lugano, město Lugano a okolní krajinu. Dále navštívíte MELIDE s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“ a zastavíme se v CASLANU, kde se vyrábí čokoláda. Ukázka výroby a možnost nákupu za výrobní cenu.

6.den (so): Jízda podél jezera LAGO DI COMO dosahující hloubky 410 m nad kterým se zvedají strmé svahy hor. Svou stísněností mezi horami jezero připomíná norské fjordy. Návštěva romantické VILY CARLOTTA, jejíž park pokrývá nádherná botanická zahrada. Z městečka Cadenabbia se lodí přepluje do městečka BELLAGIO – malebný skvost na ostrohu, kde se stýkají Lago di Como a Lago Lecco. Úzkými uličkami přes kopec lze projít z nábřeží jednoho jezera na břeh druhého, na ostroh s výhledem na obě jezera nebo k pěknému kostelu který dominuje starému městu. COMO – zastávka ve městě založeném již Římany.

7.den (ne): CERTOSA DI PAVIA –klášterní komplex v Lombardii, světově proslulý bohatstvím své gotické i renesanční architektury. MILANO - hlavní město města Lombardie, město umění, designu a světové módy. Prohlídka Piazza Duomo se slavnou milánskou gotickou katedrálou Duomo – fantastický soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět Alpy, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. a další krásné stavby historického centra.

8.den (po): Návrat do Prahy v ranních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
23.7.-30.7.20188 dní11 390 KčOdjezd též z Plzně, Pardubic a Hradce Králové.rezervovat

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • průvodce
 • 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 5x polopenzi

  Cena neobsahuje

 • lodní spojení

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 280 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 2 000 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí