přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 26. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.219 Okruh Pobaltskými republikami s návštěvou Petrohradu a Finska - letecky

Helsinky-07

Pobaltské republiky v posledních letech znovu odhalují pro turisty svou malebnou krásu a množství historických památek. Navštivte s námi Litvu – zemi jantaru a dřevěných křížů, Lotyšsko – zemi navždy spojenou Baltským mořem, Estonsko – protkané sítí řek, zálivů a fjordů, Finsko – zemi tisíců jezer a především pak ruský Petrohrad, Petrodvorce a Carské Selo budou vrcholem celého programu.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (): Odlet z Prahy do RIGY. Transfer na hotel, ubytování.

2.den (): Individuální volno, odpoledne připojení ke skupině autobusového zájezdu a odjezd do Parnu.

3.den (): Odjezd do TALLINU, města ležícího u Finského zálivu. Navštívíme opevněné Staré město (UNESCO), městské opevnění, bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. V pozdních odpoledních hodinách plavba trajektem do Helsinek. Vylodění a odjezd na ubytování.

4.den (): Hlavní město Finska HELSINKY, prohlédneme si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukio kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přemístíme se do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brána do finské jezerní plošiny. Nádhernou jezerní krajinou pokračujeme do oblasti Savonlinny, ubytování.

5.den (): Jedno z nejhezčích finských měst SAVONLINNA, usazené na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.

6.den (): Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU (UNESCO), města založeného r. 1703 Petrem Velikým a poté návštěva jednoho z nejslavnějších muzeí na světě ERMITÁŽE na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů. Křižník Aurora spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin. V plné kráse je opět k vidění po dvouleté generální opravě. Fakult. lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Na Petrohradské straně, historicky první osídlený ostrov Petrohradu, navštívíme Petropavlovskou pevnost – pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následovníků) a vězení Trubeckého bastionu. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter aj. Ubytování.

7.den (): Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí kolosální katedrála Sv. Izáka – z jejíž kopule se nám naskytne panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Fakult. večerní „otevírání mostů“ na Něvě, večer nás autobus odveze na náměstí Děkabristů, projížďka nočním osvíceným městem, romantická místa, chrám sv. Mikuláše, který se nachází na břehu kanálů – Petrohradské Benátky a v jehož blízkosti se odehrál děj Dostojevského románu Zločin a trest, otevírání mostů na Něvě. Návrat na hotel kolem 02:00 hod.

8.den (): U Petrohradu navštívíme městečko PUŠKIN, původně Carskoje Selo, jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více než zdejší paláce a parky. Prohlédneme si palác Kateřiny II. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádhernou JANTAROVOU KOMNATU. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do opevněného města PSKOV.

9.den (): Přejezd do RIGY, hlavního města Lotyšska a největšího města Pobaltí, Stará Riga - středověké jádro města (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města. Večer transfer na hotel.

10.den (): Snídaně, dopoledne transfer na letiště v Rize, odlet do Prahy.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
28.7.-6.8.201710 dní27 990 Kčrezervovat

Cena obsahuje

 • pojištění léčebných výloh a storna
 • leteckou přepravu Praha - Riga a zpět
 • transfer z/na letiště
 • dopravu luxusním klimatizovaným autobusem
 • trajekt Tallin - Helsinky
 • průvodce
 • 9x ubytování v hotelech*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvímí)
 • 9x snídani

  Fakultativní výlety

 • vízum do Ruska (vízum a povinné vízové centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca 1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu (příplatek: 1 890 Kč)
 • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata (cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i návštěvu Jantarové komnaty) - nutná rezervace předem v CK min. měsíc před odletem (příplatek: 850 Kč)
 • připojištění vyššího storna (příplatek: 200 Kč)

  © 2003-2017 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 26-letou tradicí