přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 26. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.429 Opera ve Veroně a Benátky

Italie-Benatky-08

Vydejte se s námi na poznávací zájezd do severní Itálie, kde Vás ve městě Romea a Julie Veroně čeká představení jedné z nejslavnějších oper na světě - Aida. Kromě toho samozřejmě uvidíte mnoho památek a zajímavostí v Benátkách, historické Padově sv. Antonína nebo u jezera Garda.

Typ zájezdu: Krátkodobé poznávací zájezdy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (): V podvečer odjezd z ČR.

2.den (): BENÁTKY - prohlídka historického centra, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou, Dóžecí palác, Kampanila aj. Odpoledne lodí na OSTROV MURANO, v podvečer odjezd na ubytování.

3.den (): Prohlídka VICENZI s unikátním Teatro Olimpico – nejstarší divadlo na světě. Krátká prohlídka starobylého univerzitního města PADOVA, pro zájemce kaple Scrovegni. Večer zhlédnutí jednoho z nejuváděnějších světoznámých operních představení - MADAME BUTTERFLY (Giacomo Puccini).

4.den (): Dopoledne prohlídka VERONY, městské hradby, Dóm, Juliin dům s balkonem. Odpoledne strávíme u břehů jezera LAGO DI GARDA, zastávka v SIRMIONE, možnost projížďky lodičkou s výhledy na vilu Maria Callas. Večer odjezd.

5.den (): Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 150 Kč)
 • vstupenka na představení Madame Butterfly (příplatek: 850 Kč.)
 • kaple Scrovegni (příplatek: 380 Kč)
 • 1x večeře (příplatek: 500 Kč)
 • Teatro Olimpico - nutná rezervace předem v CK (nejpozději 1 měsíc před odjezdem)

  © 2003-2017 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 26-letou tradicí