přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.222 Petrohrad - bílé noci, Stockholm, Helsinky

Rusko_Petrohrad_Ermitaz_01

Zájezd Vás zavede nejen do Petrohradu a letních carských rezidencí Petrodvorce a Carskoje Selo, ale navštívíte i švédskou a finskou metropoli Stockholm a Helsinky.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (út): Odjezd v dopoledních hodinách. Cesta přes SRN na trajekt do Dánska.

2.den (st): Po připlutí do Dánska přejezd do švédského STOCKHOLMU. Celodenní prohlídka města zvaného „Benátky severu“. Navštívíme historické centrum hlavního města Švédska (radnice, parlament, kostel Riddarholmkirkan, královský zámek, katedrála) a poplujeme vyhlídkovou lodí po zálivu. Prohlídku zakončíme návštěvou muzea historické lodi Vasa, která byla vyzdvižena z moře 300 let po jejím potopení. Večerní trajekt do Finska s ubytováním v kajutách.

3.den (čt): Snídaně na lodi. Vylodění ve finském Turku. Cesta jižním Finskem okolo Helsinek do Ruska. Průjezd ruskou hranicí a v podvečer příjezd do Petrohradu. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.

4.den (pá): Snídaně. Polodenní výjezd z Petrohradu – po stopách carů. Prohlídka rezidence v blízkosti Petrohradu – PETRODVORCE, letního carského sídla. Krásný park s fontánami po vzoru versailleských zahrad a pavilonů. Hlavní atrakcí komplexu je Velká kaskáda. Návrat zpět do PETROHRADU . Za carskou historií se vydáme do Petropavlovské pevnosti. Navštívíme mj. Petropavlovskou katedrálu, chrám sv. Izáka, chrám Vzkříšení páně. Návrat na večeři. Fakultativní noční výlet do krásně osvíceného centra města – můžete zažít na vlastní kůži slavné otvírání petrohradských mostů na Něvě. Návrat do hotelu na nocleh.

5.den (so): Snídaně. Polodenní výlet z Petrohradu do nedalekého města PUŠKIN, ve kterém navštívíme letní carskou rezidenci CARSKOJE SELO, tzv. Kateřinský palác, kde se nachází legendami opředená Jantarová komnata, která je nazývána „osmým divem světa“. Návrat zpět do PETROHRADU. Zastávka u Smolného kláštera, který nechala postavit dcera cara Petra Velikého. Prohlídka exteriéru Smolné katedrály, jejíž věž ční do výšky 94 m. Zastávka u Finského nádraží, kam se v dubnu 1917 vrátil V. I. Lenin z exilu a kde má dodnes svůj památník. Návrat na večeři a nocleh.

6.den (ne): Snídaně. Celodenní prohlídka PETROHRADU, který se rozkládá na více než 40 ostrovech spojených 300 mosty. Návštěva Ermitáže, jejíž součástí je slavný Zimní palác. V podvečer procházka po tepně města, Něvském prospektu ke Kazaňskému chrámu, který nechal postavit car Pavel podle chrámu sv. Petra v Římě. V interiéru se můžeme poklonit veleslavné ikoně Panny Marie Kazaňské. Večerní projížďka lodí centrem Petrohradu, při níž budeme obdivovat nádherné klasicistní paláce na jejich březích. Večer odjezd do Finska.

7.den (po): Překročení ruské hranice do Finska, přejezd do hlavního města Finska, HELSINEK (Senátní náměstí, prezidentský palác, radnice, bílý dóm, Uspenská katedrála aj.). Zastavíme se na nábřeží na unikátním rybím a ovocném trhu. Projížďka lodí až k pevnosti Suomenlinna (UNESCO). Navštívíme také největší památku Helsinek – Skalní chrám, dále olympijský stadion. Ve večerních hodinách přejezd do přístavu v Helsinkách nebo Turku, ubytování se v kajutách na lodi a noční trajekt do Stockholmu.

8.den (út): V ranních hodinách snídaně na trajektu a vylodění ve Stockholmu. Průjezd Švédskem do Dánska a na trajekt do Rostocku.

9.den (st): Po vylodění v přístavu v Rostocku přejezd SRN. Návrat zpět do ČR v ranních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
29.5.-6.6.20189 dní13 990 KčOdjezd též z Plzně. 
5.6.-13.6.20189 dní13 990 KčOdjezd též z Plzně. 
14.8.-22.8.20189 dní13 990 KčOdjezd též z Plzně.rezervovat

Cena obsahuje

 • pojištění léčebných výloh a storna
 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • průvodce
 • 5x ubytování (2x v kajutách na lodi, 3x v hotelu v Petrohradu)
 • 5x snídani
 • 3x večeři

  Fakultativní výlety

 • vízum do Ruska (vízum a povinné vízové centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca 1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu (příplatek: 1 990 Kč)
 • návštěva Carského Sela s Jantarovou komnatou a Petrodvorce (palác + zahrady) - nutno rezervovat již při zakoupení zájezdu (příplatek: 1 700 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 2 800 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí