přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.220 Petrohrad - klenot na Něvě letecky + Petrodvorce a Carskoje Selo

Rusko-Petrodvorce

+ Briliantová a Zlatá klenotnice

Jedinečný zájezd do Petrohradu, v jehož průběhu poznáme nejen světoznámé památky a přepychové paláce, ale budeme mít i exkluzivní možnost navštívit Briliantovou a Zlatou klenotnici. Poznejte s námi bílé noci, otevírání mostů na Něvě, Petrodvorce, Jantarovou komnatu, velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (út): Odlet z Prahy s českým průvodcem do PETROHRADU , transfer do hotelu. Večer fakult. „otevírání mostů“ na Něvě, autobus nás odveze na náměstí Děkabristů, projížďka nočním osvíceným městem, chrám sv. Mikuláše na břehu kanálů – Petrohradské Benátky, otevírání mostů na Něvě. Návrat na hotel kolem 02:00 hod.

2.den (st): Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU, města založeného r. 1703 Petrem Velikým. Navštívíme Zaječí ostrov - historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla - hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Světoznámá Ermitáž v Zimním paláci. Bezkonkurenční expozice a sbírky uměleckých předmětů, carských interiérů, exkluzivní možnost navštívit BRILIANTOVOU a ZLATOU KLENOTNICI a protilehlou budovu Generálního štábu. Večer fakult. projížďka lodí po vodních kanálech Petrohradu, okolo slavných rezidencí, paláců a mostů.

3.den (čt): Půldenní výlet do městečka PUŠKIN (Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány v době největšího rozkvětu ruské říše. Navštívíme obrovský Kateřinský palác, nevynecháme ani legendární Jantarovou komnatu. Krátká zastávka u carského sídla v GATČINĚ. Vesnici darovala r. 1765 Kateřina II. svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Po návratu do Petrohradu Jusupovský palác, jeden z nejkrásnějších paláců Petrohradu, kde údajně přišel o svůj život zhýralý G. Rasputin.

4.den (pá): Ráno křižník Aurora, který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin a je opět k vidění po dvouleté generální opravě, navštívíme slavné muzeum ve velkoknížecím Michajlovském paláci, jedna z nejkrásnějších ukázek klasicistních paláců ve městě (unikátní sbírka ikon, slavné obrazy I. Repina - Záporožci píší dopis tureckému sultánu, Burlaci na Volze, Sadko ve vodním království, skvělá sbírka umění ruské avantgardy aj.).

5.den (so): Grandiózní park PETRODVORCE (Petěrhof), letní rezidence Petra Velikého, jehož srdcem je Velká kaskádová fontána, nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu, pokračování v prohlídce města vč. Senátního náměstí se slavnou sochou Měděného jezdce, kolosálního chrámu sv. Izáka, z jehož kopule otevře panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží. Něvský prospekt - nejslavnější ulice Petrohradu i Ruska, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si přijdou na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera, naproti Zimnímu paláci.

6.den (ne): Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
4.7.-9.7.20186 dní22 990 Kč 
17.7.-22.7.20186 dní22 990 Kč 
14.8.-19.8.20186 dní22 990 Kčrezervovat
28.8.-2.9.20186 dní21 990 Kčrezervovat

Cena obsahuje

 • pojištění léčebných výloh a storna
 • leteckou dopravu Praha - Petrohrad - Praha
 • letištní taxy
 • transfery z / na letiště
 • dopravu autokarem na výlety - Petrodvorce, Puškin
 • 5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 5x snídani
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • vízum do Ruska (vízum a povinné vízové centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca 1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu (příplatek: 1 990 Kč)
 • připojištění vyššího storna (příplatek: 200 Kč)
 • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata (cena zahrnuje vstup do zámeckého parku, zámku i návštěvu Jantarové komnaty vč. povinného místního průvodce a sluchátek) - nutná rezervace předem v CK min. měsíc před odjezdem (příplatek: 850 Kč)
 • balíček vstupů: Briliantová a Zlatá klenotnice, Ermitáž a protilehlé budovy Generálního štábu, Zimní palác vč. povinného průvodce a sluchátek - nutná rezervace předem v CK - min. 2 měsíce před odletem (příplatek: 1 250 Kč)
 • 5x večeře (min. 10 osob) (příplatek: 1 950 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 4 500 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí