přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.294 Plavba na Apeninský poloostrov

Korfu_3

Na naši plavbu Středomořím budeme vyplouvat z Janova a naše první cesta zamíří do Říma, dále na nás čeká zastávka na řeckém ostrově Korfu, pokračovat budeme k břehům Černé Hory a cestou zpět ještě navštívíme chorvatský přístav Split. Plavbu ukončíme v Benátkách. Vítáme vás na palubě luxusní lodi MCS Poesia****.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: loď / jachta

Stravování: plná penze

Program zájezdu

1.den (): V odpoledních hodinách odjezd z ČR.

2.den (): JANOV, prohlídka historického centra s průvodcem – katedrála sv. Vavřince, ulice Via Garibaldi (UNESCO), rodný dům Kryštofa Kolumba. Odpoledne nalodění a v 17:00 hod. vyplutí, večeře, program na palubě lodi.

3.den (): V 8:00 hod. připlutí do přístavu CIVITAVECCHIA. Fakult. návštěva ŘÍMA, Koloseum, Forum Romanum, Fontana di Trevi, Španělské schody. VATIKÁN, náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra. V 19:00 hod. odplutí.

4.den (): Celodenní plavba Středomořím, volno, relaxace.

5.den (): V 09:00 hod. připlutí na jónský ostrov KORFU. Vylodění, koupání na pláži. Hlavní město KERKYRA, historické centrum, nedaleký klasicistní zámek Achillion rakouské císařovny Sissi. V 17:00 hod. nalodění a plavba do Černé Hory.

6.den (): Ráno v 8:00 hod. připlutí do středověkého KOTORU v Černé Hoře. Prohlídka historického centra, z pevnosti sv. Jana nad městem výhledy na záliv, zachovalé hradby a monumentální románskou katedrálu. V 17:00 hod. vyplutí, relaxace na lodi.

7.den (): V 8:00 hod. přístav SPLIT, osobní volno nebo fakult. výlet s průvodcem do historického města TROGIR s benátskými stavbami a malebnými uličkami. Ve Splitu možnost prohlídky Diokleciánova paláce nebo katedrály sv. Dominia. V 18:00 hod. odplutí.

8.den (): Ráno v 8:00 hod. připlutí do BENÁTEK, vylodění. Prohlídka historického centra – Piazza S. Marco s bazilikou, Dóžecí palác, kanál Grande, most Rialto. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.

9.den (): V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
1.4.-9.4.20179 dní14 490 KčOdjezd též z Pardubic, Hradce Králové a Brna. rezervovat

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klim. busem do Janova a zpět
 • plavbu lodí MSC Poesia
 • přístavní poplatky
 • zavazadlový a úklidový servis
 • 7x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Fantastika s rozšířenou plnou penzí (3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, nealko nápoje z automatu v rautové restauraci)
 • užívání bazénu, vířivek, fitness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě
 • účast na všech akcích pořádaných na palubě
 • průvodce po celou dobu zájezdu
 • Vícelůžkové kajuty pouze na vyžádání - bližší info v CK.
 • Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě.
 • Přihlášení samostatně cestujících klientů jen po předchozí domluvě v CK !!!

  Cena neobsahuje

 • fakult. výlety – vstupné, místní dopravu
 • nápoje k obědu a večeři, alkoholické nápoje
 • povinné spropitné pro obsluhu na lodi (od 13 let a více 9 Eur/os./noc, od 2-12let 4,50 Eur/dítě/noc).

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 270 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Bella s oknem s omezeným výhledem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 1 500 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Fantastika s oknem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 3 000 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Bella s balkonem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 5 500 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Fantastika s balkonem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 7 000 Kč)

  Slevy

 • dítě 13 - 18 let na 3. nebo 4. lůžku (sleva: 6 090 Kč)
 • dítě do 12,99 let 10000 Kč na 3. nebo 4. lůžku (sleva: 10 000 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí