přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 26. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.146 Řecko - okruh s koupáním na Peloponésu

Řecko - Epidauros

Většina z nás se touží podívat do kolébky civilizace, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní dědictví, které každoročně přijíždí obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje návštěvu těchto světově proslulých míst s koupáním na pobřeží. Ubytování je zajištěno v letovisku Tolo, které pro své pláže s tyrkysovým mořem patří k nejvyhlášenějším v Řecku.

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy s výlety

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

Program zájezdu

1.den (): Odjezd v odpoledních hodinách z Prahy.

2.den (): Dojezd na trajekt do Řecka.

3.den (): Vylodění v Řecku. Magická krajina se skalními kláštery METEORA (na seznamu UNESCO) .Tyto kláštery byly v minulosti těžko přístupné a každý z nich je odvážnou stavbou na skalních stěnách bizarních tvarů. Z původních 24 unikátních klášterů se zachovalo 6 skutečně funkčních.

4.den (): Návštěva věhlasných DELF (UNESCO) – archeologický areál s nejslavnější antickou věštírnou se nachází v nádherné poloze v horách na vyvýšené terase, jedno z nejkrásněji situovaných starověkých míst v Řecku, Apollónův chrám s věhlasnou věštírnou, „Pupek světa“, zachovalý antický stadion aj. Večer příjezd na ubytování do Tola.

5.den (): Pobyt u moře, individuální volno.

6.den (): ATHÉNY (UNESCO) – jedno z nejslavnějších měst antiky, kolébka civilizace a demokracie, metropole Řecka, která si z dob své největší slávy uchovala množství památek. Slavná dominanta města Akropole s chrámem Parthenón zasvěceným ochránkyni Athén bohyni Athéně a dále Erechtheión, známý díky zachovalým Karyatidám-půvabným sochám dívek nesoucí střechu chrámu, řecká a římská Agora, velkolepé antické divadlo, Diův chrám, malebná čtvrť Plaka aj.

7.den (): Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na nádherné ostrovy Saronského souostroví HYDRA a SPETSES (cca 35 €). Zatímco ostrov Hydra je spíš skalnatý a známý svou kosmopolitní atmosférou a čistotou, Spetses je jedním z nejzelenějších ostrovů Řecka a láká především bohaté Athéňany.

8.den (): Archeologický areál KORINTU se zbytky chrámů (Apolónův chrám, Oktaviin chrám), Korintský průplav, obdivuhodný technický div antiky. MYKÉNY (UNESCO) - hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu, kde podle eposu Illias žil vůdce Řeků v trojské válce Agamemnón, slavná Lví brána. EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklepia s největším divadlem a vynikající akustikou v Řecku. NAVPLIO - malebné a zároveň elegantní město v benátském stylu s nádhernou polohou u Argolského zálivu. Nad městem se vypíná jedna z pevností, další se nachází nedaleko pobřeží v moři.

9.den (): Pobyt u moře, individuální volno.

10.den (): OLYMPIA (UNESCO) – kolébka olympijských her, jeden z nejhezčích a nejzachovalejších archeologických areálů Řecka, stadion, působivý Diův chrám, kde se kdysi nacházela Diova socha, jež byla zařazována mezi tradičních 7 divů světa. Dojezd na trajekt.

11.den (): Jízda trajektem a Itálií.

12.den (): Příjezd do Prahy v ranních nebo dopoledních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • dopravu luxusním autobusem
 • trajekt Itálie - Řecko a zpět (polohovací sedadla)
 • průvodce
 • 7x ubytování v hotelích
 • 6x polopenzi
 • 1x snídani

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 360 Kč)
 • 4lůžková kabina na trajektu tam i zpět (kabiny nutno hlásit již při přihlášení) (příplatek: 1 600 Kč)

  Slevy

 • sleva 55+ platí jen pro termín 6.9. - 17.9. (sleva: 400 Kč)

  © 2003-2017 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 26-letou tradicí