přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.423 Řím, Vatikán - letecky

rim-29

Krátkodobý letecký poznávací zájezd do Itálie Vám umožní poznání památkami přímo nabitého města Řím, kde se dochovaly slavné stavby z dob římského císařství i starší (Koloseum, Pantheon, Císařská fora a Forum romanum a mnohá další). Navštívíte i ministát Vatikán se slavným náměstím Sv. Petra a stejnojmennou bazilikou i vyhlášenými Vatikánskými muzei.

Typ zájezdu: Krátkodobé poznávací zájezdy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (čt): Odlet s průvodcem z Prahy do Říma, eventuelně první seznámení s městem dle času letu.

2.den (pá): ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění a se Sixtinskou kaplí s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi. Večerní město.

3.den (so): ŘÍM, antické velkoměsto, FORUM ROMANUM - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., KOLOSEUM – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš).

4.den (ne): Transfer na letiště, odpoledne odlet do Prahy.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
5.5.-8.5.20184 dny13 490 Kč 
27.9.-30.9.20184 dny13 490 Kčrezervovat
6.12.-9.12.20184 dny13 490 Kčrezervovat

Cena obsahuje

 • leteckou přepravu Praha – Řím – Praha
 • letištní taxy
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
 • 3x snídani
 • pobytovou taxu
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 140 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí (příplatek: 590 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí do18ti let (příplatek: 350 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu (příplatek: 420 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-25 let (příplatek: 290 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let (příplatek: 70 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 2 100 Kč)
 • zavazadlo k odbavení (max. 23 kg) (příplatek: 1 390 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí