přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.604 Skvosty střední Ameriky - Mexiko, Guatemala, Honduras a Belize

SA-atitlan3

Typ zájezdu: Vzdálené země

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (): Odlet, přílet do Cancúnu . Transfer na hotel, dle času příletu osobní volno.

2.den (): Ranní odjezd z Cancunu k cenote XKEKÉN a koupání v průzračných jeskynních vodách. Dále archeologická zóna v CHICHÉN ITZÁ , návštěva KUKULKÁNOVY PYRAMIDY a dalších pamětihodností. Pokračování do městečka, IZAMAL, ve kterém se nachází konvent sv. Antonína z Padovy se druhým největším atriem na světě. Večerní příjezd do MÉRIDY a pěší prohlídka hist. centra. Mérida je město s kouzelnou noční atmosférou, doporučuje se posezení u živé hudby a ochutnávka pravého sorbetu.

3.den (): Ranní projížďka Montejovou pasáží v Méridě a přesun do archeologické zóny v UXMALU , prohlídka proslulé Kouzelníkovy pyramidy, želvího domu, jeptiščiného domu a dalších pamětihodností, výstup na Velkou pyramidu a pokračování do krásného opevněného koloniálního města CAMPECHE ze XVI. století. Campeche je stejně jako Mérida město, které založili Montejovi, Campeche však byl důležitý přístav, později několikrát napaden piráty.

4.den (): Brzo ráno odjezd do PALENQUE , navštívíme trosky starého mayského sídla, jsou tam velice zajímavé památky, jako hrobka proslulého krále Pakala, hrobka Červené královny a všude kolem bujná příroda! Když budeme mít štěstí, natrefíme na opice, tukány či pestrobarevné motýly. Nocleh v džungli pod vodopády MISOL-HA .

5.den (): Ranní odjezd k tyrkysové řece a k efektním kaskádám AGUA AZUL , kde budeme mít dostatek prostoru k odpočinku a koupání. Odpolední příjezd do SAN JUAN CHAMULA , jemuž vévodí zářivý katolický kostelíček, ve kterém se ale praktikují pohanské rituály. Uvnitř je krásně nakouřeno z různých kadidel. Večerní příjezd do San Cristobalu a ubytování.

6.den (): Po snídani přesun ke hraničnímu přechodu La Mesilla, vyřízení hraničních formalit a pokračování do PANAJACHELU. Kratší zastávka k občerstvení. Posléze nástup do člunu a plavba po jezeře do vesnice SAN PEDRO. V přístavu budou přistaveny tuk tuky, ve večerních hodinách doprava do hotelu s krásným výhledem na jezero.

7.den (): Cesta do přístavu v SAN PEDRU a půldenní projížďka po jezeře ATITLÁN ležícího mezi sopkami Atitlán a Tolimán. Toto tajuplné jezero je zahaleno mysteriem o mayské Atlantidě. Návštěva některých indiánských vesniček a seznámení se s životním stylem jejich obyvatel. Návrat do San Pedra a odpoledne osobní volno k relaxaci a procházkám u jezera.

8.den (): Ráno cesta tuk tuky do přístavu, odkud se vypluje zpět do Panajachelu, kde bude přistaven vůz k přesunu do horského IXIMCHÉ, kde indiáni doposud praktikují své rituály a oběti Bohům. Po návštěvě tohoto starodávného místa cesta do nedalekého bývalého hlavního města Guatemaly – ANTIGUA. Toto překrásné koloniální město obklopeno sopkami se vyznačuje svou původní architekturou a koloniálními stavbami zničený́mi zemětřesením.

9.den (): Po snídani osobní volno k toulkám po městě ANTIGUA. V poledních hodinách přesun k hranicím s Hondurasem, vyřízení hraničních formalit a příjezd do Copánu. Večer osobní volno v Copánu.

10.den (): Návštěva jednoho z nejdůležitějších mayských sídel – COPÁN. Toto překrásné město se rozprostírá kolem stejnojmenné řeky a je obklopeno bujnou džunglí. Po ukončení prohlídky Copánu cesta do největšího guatemalského přístavu PUERTO BARRIOS, kde můžete sledovat lodě vyplouvající do Evropy plně naloženy banány. Nasednutí do člunu a plavba do LIVINGSTONU, černošského městečka žijícího v rytmu reggae. Krátká zastávka a pokračování v plavbě kaňonem Río Dulce dále do džungle, kde budete nocovat v komfortně zařízených chatkách se střechou z palmového listí. Fakultativně noční tour do lesa.

11.den (): Plavba ve člunu do městečka RÍO DULCE. Cestou, která vede napříč bujnou přírodou, budete míjet pevnost San Felipe. V Río Dulce bude přistaven vůz, který vás dopraví do EL REMATE, malá vesnice, která se nachází u peténského jezera. Odpolední koupání v PETÉNU.

12.den (): Brzy ráno odjezd do bývalé mayské metropole, TIKALU. V tuto časnou ranní hodinu je největší pravděpodobnost spatřit jaguára anebo jinou divokou zvěř. Po ukončení prohlídky a zdolání nejvyšší přístupné mayské pyramidy pokračování do BELIZE CITY. Ubytování. Osobní volno.

13.den (): Po snídani fakultativně plavba vodním taxíkem na ostrov SAN PEDRO, kde budete mít možnost šnorchlovat v křišťálových vodách Karibiku mezi korály, pestrobarevnými rybičkami, rejnoky, želvami a bezzubými žraloky. Plavba zpět do Belize a odjezd do Mexika. Cesta do PUERTO MORELOS a ubytování přímo na pláži.

14.den (): Transfer na letiště.

15.den (): Přílet.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • leteckou dopravu
 • služby českého průvodce
 • 13x ubytování se snídaní
 • transfery a dopravu minivanem
 • čluny
 • tuk tuky dle programu

  Cena neobsahuje

 • spropitné a hraniční poplatky

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna (příplatek: 1 300 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí