přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.283 Ukrajina - Halič a Podkarpatská Rus

Zakarpatská Ukrajina má pro nás zvláštní kouzlo spřízněnosti. Turisty láká hlavně na úžasnou přírodu, romantickou samotu a nádherné scenérie evokující pověst o Nikolu Šuhaji loupežníkovi. Halič bývala součástí Rakousko-Uherska a byla záhadným světem chasidských Židů, kteří žili v každém městečku. Stala se tak svérázným centrem židovské kultury.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

Program zájezdu

1.den (): Odjezd ve večerních hodinách.

2.den (): Cestou polskou Haličí se vydáme na prohlídku historického města PRZEMYSL. Město mnoha kultur, se světskými a sakrálními památkami. Vévodí jim částečně gotická a barokní katedrála se zázračnou alabastrovou soškou Matky Boží Jackové z 15. stol. Překročení ukrajinských hranic. Nocleh ve Lvově.

3.den (): Prohlídka haličské metropole, západoukrajinského města LVOV , které má více než 700 let dlouhou historii (UNESCO). Jedinečné historické centrum s katolickými, pravoslavnými, řeckokatolickými i arménskými kostely, Lvovská opera, náměstí. Přejezd venkovem na prohlídku řeckokatolického kláštera v UNIVU u Lvova, který je jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst Ukrajiny.

4.den (): Průjezd půvabným ukrajinským venkovem do oblasti Karpat. Po stopách legendárního Nikoly Šuhaje loupežníka se vydáme do starobylé střediskové vesnice KOLOČAVA, ležící v odlehlém kraji Karpat mezi Gorgany a pohořím Krásna. Zde navštívíme starý dřevěný kostel, u kterého jsou hroby zastřelených četníků. Dále navštívíme muzeum Ivana Olbrachta a další místa spojená se jménem slavného hrdiny. Zastávka a procházka u pověstmi opředeného SINĚVIRSKÉHO JEZERA ležícího uprostřed Národního parku a představujícího nejvýše položené jezero Zakarpatí.

5.den (): Nenáročná procházka ke krásnému vodopádu ŠIPUT, největšímu kaskádovitému vodopádu v Zakarpatí. Výjezd lanovkou a procházka v POLONINĚ BORŽAVA, odkud se naskýtají pěkné výhledy do okolní krajiny. Tato část Ukrajiny je nám velice blízká, jelikož byla součástí prvorepublikového uspořádání Československa. Horské svahy jsou pokryty hustými, převážně bukovými lesy. Vrcholové partie jsou holé a využívají se jako pastviny.

6.den (): Zastávka u středověké pevnosti v MUKAČEVU, odkud se otevírá pěkný pohled na město. Prohlídka hlavního města Zakarpatské Ukrajiny UŽGORODU. V opraveném centru města je židovská synagoga a univerzita s botanickou zahradou. Navštívíme zde skanzen s dřevěnými budovami posbíranými z celého Zakarpatí, pevnost, kostely i synagogu. Je zde také možnost výhodných nákupů. V podvečer odjezd do ČR.

7.den (): Návrat do Čech v dopoledních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
20.8.-26.8.20187 dní7 490 KčOdjezd též z Plzně.rezervovat

Cena obsahuje

  • doprava autobusem
  • průvodce
  • 4x ubytování v hotelu s polopenzí
  • pojištění léčebných výloh a storna

    Fakultativní výlety

  • 1/1 pokoj (příplatek: 3 000 Kč)

    © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí