přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.296 Z Janova okolo Středomoří

Marsaxlokk-01

Vydejte se s námi na zbrusu nové luxusní lodi MSC Meraviglia. Plavba začíná v Janově, první zastávkou bude italské město Neapol. Trasa plavby pokračuje do sicilského města Messina, dále na ostrov Malta s hlavním městem Valettou, do španělské Barcelony a poslední zastávkou bude Marseille.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: loď / jachta

Stravování: plná penze

Program zájezdu

1.den (): Ve večerních hodinách odjezd z ČR.

2.den (): Odpoledne příjezd do JANOVA a v 17:00 hod. společné nalodění.

3.den (): V 13:00 hod. připlutí do NEAPOLE, přístav s mohutným hradem Castel Nuovo. Neapolské uličky, Dóm, náměstí, Královský palác a opera Teatro di San Carlo či obchodní galerie Umberta I. V 19:00 hod. odplutí.

4.den (): V 8:00 hod. připlutí k břehům Sicílie. MESSINA, město ležící ve stejnojmenné úžině, která odděluje Sicílii od Itálie. Navštívíme město TAORMINA s dochovanými památkami včetně řeckého divadla, možnost koupání. V 18:00 hod. odplutí.

5.den (): V 8:00 hod. připlutí na ostrov MALTA. Osobní volno nebo návštěva hlavního města VALLETTA (UNESCO), Velmistrovský palác, katedrála sv. Jana Cassa Rocca Piccola, pevnost sv. Elmy, Tritonova fontána. V 18:00 hod. odplutí.

6.den (): Celodenní plavba na moři směr Barcelona, individuální volno, relaxace a bohatý program na MSC Cruises.

7.den (): V 9:00 hod. nás přivítá BARCELONA, metropole Španělska a oblíbené letovisko, kde se střetává historie s modernou. Osobní volno či prohlídka zajímavých historických památek. V 18:00 hod. odplutí.

8.den (): V 9:00 hod. připlutí do MARSEILLE, osobní volno nebo s průvodcem návštěva přístavu Vieux-Port, jachetní marina s pevnostmi St. Nicholas a St. Jean, katedrála Notre Dame de la Garde nebo tajemný ostrov If, kde byl vězněn hrdina slavného románu Hrabě Monte Christo. V 17:00 hod. odplutí.

9.den (): V 8:00 hod. společné vylodění v JANOVĚ, prohlídka histor. centra, třída Via Garibaldi, přístav Porto Antico, Akvárium, katedrála San Lorenco, Kolumbův rodný dům. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.

10.den (): Příjezd v ranních hodinách do ČR.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klim. busem do Janova a zpět
 • plavbu lodí MSC Meraviglia
 • přístavní poplatky
 • zavazadlový a úklidový servis
 • 7x ubytování v 2lůžk. vnitřní kajutě Bella s rozšířenou plnou penzí (3 hlavní jídla denně, svačiny a půlnoční bufet, nápoje ke snídani, nealko nápoje z automatu v rautové restauraci)
 • užívání bazénu, vířivek, fitness a jiných sportovně-rekreačních zařízení na palubě
 • účast na všech akcích pořádaných na palubě
 • průvodce po celou dobu zájezdu
 • Vícelůžkové kajuty pouze na vyžádání - bližší info v CK.
 • Upozornění: Je nutné mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců po plavbě.
 • Přihlášení samostatně cestujících klientů jen po předchozí domluvě v CK !!!

  Cena neobsahuje

 • fakult. výlety – vstupné, místní dopravu
 • nápoje k obědu a večeři, alkoholické nápoje
 • povinné spropitné pro obsluhu na lodi (od 13 let a více 10 Eur/os./noc, od 2-12let 5 Eur/dítě/noc)

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna do 15.000 Kč (příplatek: 300 Kč)
 • připojištění storna do 40.000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • příplatek za vnitřní 2lůžk. kajutu Fantastika - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 2 500 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Bella s oknem s omezeným výhledem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 5 000 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Fantastika s oknem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 7 500 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Bella s balkonem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 9 000 Kč)
 • příplatek za 2lůžk. kajutu Fantastika s balkonem - příplatek je účtován na osobu (příplatek: 11 000 Kč)

  Slevy

 • dítě do 12,99 let na 3. nebo 4. lůžku (sleva: 22 500 Kč)
 • dítě 13 - 18 let na 3. nebo 4. lůžku (sleva: 18 500 Kč)
 • dospělý na 3. nebo 4. lůžku (sleva: 9 000 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí