přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 26. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.279 Zahrady a zámky Normandie

Mt-St-Michel-11

Zajímavý zájezd do Normandie a Bretaně za poznáním nejkrásnějších zahrad, hradů a opevněných městeček. Navštívíme zahrady Shamrock,Bois des Moutiers nebo Brécy, opevněná města Dinan, Vitré, slavné opatství Mont-St.-Michel, nejhezčí hrad Bretaně Josselin. Užijte si poklidnou atmosféru malých středověkých městeček a toulky zahradami.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (): Odjezd z ČR ve večerních hodinách.

2.den (): Na hranicích Pikardie a Normandie navštívíme středověké městečko SENLIS - dlážděné uličky, galorománské hradby, katedrála Notre-Dame. Odpoledne prohlídka honosného vodního zámku CHANTILLY - knihovna, sbírka světového malířství, nádherné zahrady s jezírky a Velkým kanálem, Královské konírny a slavné dostihové dráhy.

3.den (): Ráno pokračujeme na sever Normandie objevovat hortenzii, typickou rostlinu pro tuto část Francie. Prohlídka zahrady SHAMROCK, kde je vysázeno na 1200 variant této květiny a BOIS DES MOUTIERS, nádherná anglická zahrada navržena na konci 19. stol. na rozloze 12 ha. Brány veřejnosti otevřela r. 1970 a ročně ji obdivuje na 30000 návštěvníků. Po květinovém představení přejedeme přes most Normandie do starého pitoreskního přístavního městečka HONFLEUR, atmosféra přístavu nás vrátí do časů, kdy odtud vyplouvali piráti i objevitelé. Ubytování, večerní CAEN - město Viléma Dobyvatele.

4.den (): Prohlídka zámku a zahrad BRÉCY. Tato vznešená francouzská zahrada s terasami, schodišti a bazénky pochází z pera slavného architekta Ludvíka XIV. J. H. Mansarda. Pokračujeme k městečku GRANVILLE, navštívíme dům a zahradu Christiana Diora situovanou na útesu nad mořem a s Normandií se rozloučíme prohlídkou opatství MONT-ST.- MICHEL.

5.den (): Jedinečná atmosféra opevněných měst. FOUGERES s mohutným hradem z 11. stol., které dodnes spojují masivní hradby se Starým městem, gotický kostel St-Sulpice s klínovou věží, procházka městem, kde se odehrávala i velká část Balzakova románu Rebelové. Opevněné VITRÉ se zachovalým centrem a uličkami plnými hrázděných domů, exteriér hradu z 11. stol., katedrála ve stylu plaménkové gotiky. Oblastí kolem PAIMPONTSKÉHO LESA, plné legend o králi Artušovi, kouzelníku Merlinovi, víle Vivian, dojedeme k prohlídce monumentálního hradu JOSSELIN - rodové sídlo Rohanů, útočiště mnoha bretaňských vévodů, pohádkové věže, bohaté interiéry, krásné podhradí.

6.den (): Středověký DINAN nad řekou Rance. Prohlídka opevněného starého města s hrázděnými domy a dlážděnými uličkami mj. rue du Jerzual, strmá rue de Petit Fort, anglická zahrada, bazilika St. Sauveur, kostel Saint-Malo, věžní hodiny, městské hradby, výhledy na dinanské uličky a údolí z věží, atmosféra města, místní speciality, odpoledne odjezd.

7.den (): Návrat do ČR v ranních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
12.6.-18.6.20177 dní9 990 KčOdjezd též z Hradce Králové, Pardubic a Brna.rezervovat

Cena obsahuje

  • dopravu luxusním klimatizovaným autobusem
  • 4x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 4x snídani
  • průvodce

    Fakultativní výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč)

    © 2003-2017 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 26-letou tradicí