přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.411 Londýn a perly královské Anglie

Stonehenge_P5200101

Pojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.

Typ zájezdu: Krátkodobé poznávací zájezdy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (pá): V odpoledních hodinách odjezd z ČR.

2.den (so): LONDÝN, první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster, přes Westminter Bridge k budově Parlamentu (UNESCO), kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall. Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards na působivé Trafalgarské náměstí, živý West End, Čínská čtvrť a Picadilly Circus, přes Green Park k Buckinghamskému paláci. Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka aj.

3.den (ne): WINDSOR - zámek, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu. Přejedeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě.

4.den (po): Druhá část prohlídky LONDÝNA. Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů, most Tower Bridge, levobřežní čtvrť Southwark, barokní katedrála sv. Pavla. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich. Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn.

5.den (út): Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
4.5.-8.5.20185 dní7 990 KčOdjezd též z Plzně, Pardubic, Hradce Králové a Brna.rezervovat
12.9.-16.9.20185 dní7 990 KčOdjezd též z Plzně, Pardubic, Hradce Králové a Brna.rezervovat

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klimatizovaným busem
 • přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel)
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 2x snídani
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • Stonehenge (rezervace nutná min. 14 dní před odjezdem předem v CK) - dospělí (příplatek: 550 Kč)
 • Stonehenge (rezervace nutná min. 14 dní před odjezdem předem v CK) - děti do 15 let (příplatek: 300 Kč)
 • Stonehenge (rezervace nutná min. 14 dní před odjezdem předem v CK) - studenti a osoby nad 60 let (příplatek: 450 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí