přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.127 Jižní Dalmácie, ostrov Korčula, Hvar a národní park Mljet

BiH_Mostar

Přímořská část jižní Dalmácie tvoří neopakovatelnou směs přírodní krásy a významných historických památek. Zájezd nabízí jedinečné spojení přírody, tisícileté kulturní tradice a historie. Navštívíme starobylou Korčulu, idylický Mljet, chorvatskou Madeiru ostrov Hvar, hornatý poloostrov Pelješac i Dubrovník.

Typ zájezdu: Pobytové zájezdy s výlety

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

Program zájezdu

1.den (pá): V odpoledních hodinách odjezd z republiky.

2.den (so): Dopoledne navštívíme bosenskou perlu, starobylý MOSTAR, historické centrum, muslimská část s mešitami, starý most (Hairudinov most) aj. Odjezd do jižní Dalmácie, ubytování, večeře.

3.den (ne): Pobyt u moře, individuální volno.

4.den (po): Národní park MLJET. Fakult. lodní výlet na jeden z nejpřitažlivějších jadranských ostrovů, jehož západní část byla vyhlášena národním parkem. Malo jezero a Veliko jezero, benediktinský klášter, koupání, městečko Pomena. V podvečer návrat na ubytování.

5.den (út): Pobyt u moře, individuální volno.

6.den (st): Návštěva městečka STON, městské hradby ze 14.stol. s délkou 5,5 km, nejdelší obranný systém v Evropě. Jízda POLOOSTROVEM PELJEŠAC, oblíbené letovisko OREBIČ, ležící na tzv. Kapitánské riviéře, krásné pláže u písčitých zátok ohraničených háji tamaryšků. Pro zájemce pěší vycházka k Františkánskému klášteru z 15. stol., který se tyčí na horském hřebeni 152 m n. m., pod horou Ilija, kde se nachází i starý kapitánský hřbitov. Panoramatické výhledy na Orebič, Korčulu a ostrov Mljet. Pokračujeme lodí (cca 15 min.) na OSTROV KORČULA k prohlídce typického středověkého města KORČULA, obranné hlásky, shluk červených domovních střech, Staré město na malém poloostrově a barokní předměstí pod starými hradbami, úzké uličky, Západní mořská brána, Velká guvernérská věž, jižní brána Veliki Revelin, Katedrální náměstí s katedrálou sv. Marka, věž rodného domu Marca Pola. Návrat na hotel.

7.den (čt): Pobyt u moře.

8.den (pá): Výlet na OSTROV HVAR, patřící k největším a nejkrásnějším jadranským ostrovům. Panoramatická jízda vnitrozemím, ostrov slunce a levandule. Vysoko v kopcích navštívíme vesničku HUMAC, jejíž historie sahá daleko do 13. stol., staré jednoduché domky v tzv. dinárském stylu postavené z kamenných kvádrů, procházka starodávnou vesnicí. Středověké městečko STARI GRAD, historické jádro, barokní kostel sv. Štěpána, zvonice, kostel sv. Jana, dominikánský klášter, vysoké kamenné domy, opevněný zámek Tvrdalj, sídlo známého chorvatského poety Petra Hektoroviće. HVAR, městské hradby a brány, gotické paláce, náměstí a katedrála sv. Štěpána, biskupská pokladnice aj.

9.den (so): Celodenní výlet do města DUBROVNÍK, Staré město, dlážděné ulice a barokní budovy, úchvatný pohled z městských hradeb, pozoruhodná historie, promenáda Placa, paláce a katedrály, to vše dělá z města jednu z nejatraktivnějších destinací na světě. Prohlídka města s průvodcem, individuální volno, možnost fakultativního výletu na nedaleký ostrov Lokrum. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

10.den (ne): Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
31.8.-9.9.201810 dní14 590 KčOdjezd též z Brna, Pardubic a HK.rezervovat

Cena obsahuje

 • dopravu luxusním klimatizovaným autobusem
 • pobytovou taxu
 • lodní lístek na Korčulu a Hvar
 • 7x ubytování v hotelu*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizací, balkonem)
 • 7x polopenzi formou bufetu
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 330 Kč)
 • 1/1 pokoj s balkonem (příplatek: 3 000 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí