přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.276 Pikardie a Ardeny

Opomíjený kout Francie je bohatý na historická města a okázalé katedrály i zvonice, četné památky UNESCO, dějiště krutých bitev a místa s puncem historie. Rodiště významných osobností Francie, mondénní mořské pláže u kanálu La Manche, půvabná příroda, svérázná kuchyně… to vše nabízí Pikardie. A Ardény pak toulky jedinečnou krajinou a nejdelší podzemní cestu lodí na světě.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Program zájezdu

1.den (): Odjezd z Prahy pozdě večer.

2.den (): VERDUN – opevněné město války, prohlídka. REMEŠ (UNESCO) - korunovační katedrála králů (vitráže Chagall) a opatský kostel St-Rémy. LAON - hradby, monumentální brána Porte d’Ardon a citadela, jízda místním autobusem ke katedrále a kostelu sv. Martina.

3.den (): SOISSONS - centrum Francké říše v 5. století, katedrála, ruiny kostela St. Jean de Vigne. Compiégneský les a event. královský zámek COMPIÉGNE, právě zde byla zajata Johanka z Arku. PIERREFONDS - pohádková zámek, vagón maršála Foche, kde byla podepsána kapitulace Německa. BEAUVAIS - úžasná katedrála se slavným orlojem.

4.den (): AMIENS (UNESCO) - Notre Dame - největší katedrála ve Francii s labyrintem a portálem zvaným kamenná bible, dům Julese Verna aj. KRESČAK – vzpomínka na Jana Lucemburského. LE TOUQUET – Opálové pobřeží , mondénní pláže s vilami. BOULOGNE-SUR-MER – historický přístav a město na kopci, zvonice (UNESCO), koupání a relaxace na romantických plážích La Manche nebo ochutnávka specialit z mořských plodů. Zastávka v CALAIS, fakultativně večeře.

5.den (): Poutní místo ST. OMER - katedrála s Rubensovým obrazem. ARRAS - historické město, domy ve vlámském stylu ze 17. století, věž radnice (UNESCO). CAMBRAI - náměstí s honosnými domy, kostel St.-Géry, Sv. Martin a zvonice (UNESCO).

6.den (): CHARLEVILLE-MÉZIERS - brána do Arden, náměstí Place Ducale s domy z barevného vápence s podloubím aj. SEDAN - nejrozsáhlejší pevnost v Evropě z 15. stol. BOUILLON - hrad rytíře Gottfrýda nad řekou Semois. Jeskyně Remouchamps - zažijete nejdelší podzemní cestu lodí na světě. Večerní zastávka v CÁCHÁCH, městu Karla Velkého, katedrála, která pochází už z karolinské doby, večerní město, odjezd do ČR pozdě v noci.

7.den (): Návrat v ranních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • dopravu autobusem
 • 4x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje)
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč)
 • 4x snídaně (příplatek: 700 Kč)
 • 1x večeře (příplatek: 650 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 2 990 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí