přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.245 Řecko - velký okruh - autobusem

Řecko - Delfy 1

Podrobný poznávací zájezd do Řecka nabízí možnost seznámit se s dlouhou historií této středomořské země, která nabízí četné antické památky (Athény, četné památky na Peloponésu, starobylá věštírna v Delfách), ale také památky křesťanské, kterým dominují zavěšené skalní kláštery v Meteoře.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel ***

Stravování: polopenze

Program zájezdu

1.den (pá): Odjezd z ČR v dopoledních hodinách.

2.den (so): SOLUŇ (UNESCO) - druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely aj.

3.den (ne): Kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v okolí Tembi. Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika z 6ti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou.

4.den (po): Památník u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk). Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Klášter OSIOS LOUKAS - po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka.

5.den (út): ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.

6.den (st): Odjezd na poloostrov PELOPONÉS “kolébka civilizace”. Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác aj.

7.den (čt): Pobyt u moře, individuální volno. V podvečerních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA – mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Návrat na ubytování.

8.den (pá): Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského stylu, prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ TAYGET na ubytování v Olympii.

9.den (so): OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V pozdních odpoledních hodinách nalodění v Patrasu na trajekt. Plavba Středozemním mořem.

10.den (ne): Vylodění v Itálii, jízda přes Itálii.

11.den (po): Příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
18.5.-28.5.201811 dní14 590 KčOdjezd též Pardubic, Hradce Králové a Brnarezervovat
10.10.-20.10.201811 dní13 990 KčOdjezd též Brna, Pardubic a Hradce Králové.rezervovat

Cena obsahuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla)
 • 7x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 7x polopenzi
 • výlety dle programu
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 390 Kč)
 • lůžko ve 4lůžkové kabině na trajektu (příplatek: 800 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 3 900 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí