přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.246 Řecko - velký okruh - letecky

Řecko - Meteora 2

Podrobný poznávací zájezd do Řecka seznamuje účastníky s mnoha nejen antickými památkami této středomořské země. Rozhodně zaujme hlavní město Athény se slavnou Akropolí a mnoho starověkých památek na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní "zavěšené" kláštery Meteora nebo nádherně umístěná starověká věštírna v Delfách.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel ***

Stravování: polopenze

Program zájezdu

1.den (so): Odlet z Prahy do Soluně. Dle letového řádu připojení k autobusové skupině, dle časových možností krátká prohlídka města SOLUŇ (nemusí být zařazena). Ubytování.

2.den (ne): Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi. Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika z 6ti klášterů např: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou.

3.den (po): Památník u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk). Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Klášter OSIOS LOUKAS - po architektonické stránce nejvýznamnější středověká stavba Řecka.

4.den (út): ATHÉNY (UNESCO) - Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána aj.

5.den (st): Odjezd na poloostrov PELOPONÉS “kolébka civilizace”. Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác aj.

6.den (čt): Pobyt u moře, individuální volno. V podvečerních hodinách návštěva elegantního NAFPLIA – mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, francký hrad Toron, malebný přístav. Návrat na ubytování.

7.den (pá): Starověká SPARTA, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského stylu, prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov. Přejezd přes POHOŘÍ TAYGET na ubytování v Olympii.

8.den (so): OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. V podvečer transfer z Patrasu do Athén, odlet do Prahy.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 
19.5.-26.5.20188 dní27 590 Kčrezervovat
11.10.-18.10.20188 dní26 590 Kčrezervovat

Cena obsahuje

 • leteckou přepravu Praha - Soluň, Athény/Patras - Praha (dle letového řádu)
 • transfery z/na letiště
 • letištní taxy
 • dopravu klimatizovaným autobusem po Řecku
 • 7x ubytování v hotelu*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 7x polopenzi
 • výlety dle programu
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna (příplatek: 480 Kč)
 • 1/1 pokoj povinný při nedoobsazení (příplatek: 3 900 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí