přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 26. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.214 Stockholm, Helsinky, Petrohrad a Pobaltí

Rusko_Petrodvorce_III

Za poznáním Petrohradu a Pobaltských republik se tentokrát vypravíme lodí ze švédského Stockholmu, poplujeme Baltským mořem s lodní společností Viking Line, navštívíme Helsinki i oblast Savonlinny ve finské jezerní plošině a pak nás již čekají zářící památky Petrohradu, Tallinu, Rigy a Vilniusu.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (): Odjezd ve velmi časných ranních hodinách z republiky, transit přes Německo do Lübecku - Travemünde, nalodění na trajekt, plavba Baltským mořem do Švédska. Vylodění v Trelleborgu a odjezd do Stockholmu.

2.den (): STOCKHOLM – prohlídka Gamla Stan (Staré město) s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice v níž se udělují Nobelovy ceny, ev. unikátní Vasa muzeum a večer nalodění na trajekt do Finska (4lůžkové kajuty).

3.den (): Snídaně na lodi, dále autobusem do finské metropole HELSINKI - prohlédneme si okolí přístavu, Uspenskou katedrálu, navštívíme i Skalní chrám, halu Finlandia, olympijský stadion, Sibeliův monument. Přejezd do střediska zimních sportů Lahti. Nádhernou krajinou finské jezerní plošiny pokračujeme na ubytování do oblasti Savonlinny.

4.den (): SAVONLINNA - zastávka u impozantního vodního hradu Olavinlinna. V podvečerních hodinách přijedeme do PETROHRADU , ubytování a volno.

5.den (): Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU, návštěva ERMITÁŽE na honosném Palácovém nábřeží - bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů. Fakultativní lodní projížďka po Něvě. Navštívíme Petropavlovskou pevnost – pohřebiště ruských carů katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Velikého a jeho následovníků). Okružní jízda městem. Ubytování.

6.den (): PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odpoledne PETROHRAD náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, volno, návrat na hotel.

7.den (): CARSKOJE SELO - palác Kateřiny I. Veliké - mistrovské barokní dílo a nádherná JANTAROVÁ KOMNATA. Odjezd na ubytování do Tallinu.

8.den (): TALLIN – prohlídka města ležícího u Finského zálivu - opevněné Staré město - Radniční náměstí, hanzovní, cechovní a kupecké domy. Odpoledne odjedeme směr baltské pobřeží na ubytování do Rigy.

9.den (): Hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA - stará část města, ulice Kalku, gotický kostel sv. Petra,ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, Rižský hrad - sídlo prezidenta, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi. Odjezd na ubytování do Vilniusu.

10.den (): VILNIUS - město na řece Neris, který svým půvabem připomíná Prahu - Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky Starého města s kostely, Jitřní brána. Program zakončí návštěva vodního zámku Trakai, sídlo litevských knížat. Odjezd, noční průjezd Polskem.

11.den (): Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • pojištění léčebných výloh a storna
 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • trajekty Travemünde - Trelleborg a Stockholm - Turku/Helsinky
 • 8x ubytování (z toho 7x hotel - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžková kabina na trajektu Stockholm - Turku/Helsinki)
 • 8x snídani
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • vízum do Ruska (vízum a povinné vízové centrum). Pas je nutné odevzdat pro zajištění víza cca 1,5 měsíce před odjezdem a není k dispozici až do odjezdu zájezdu (příplatek: 1 890 Kč)
 • 4lůžková kajuta na trajektu Travemünde - Trelleborg (příplatek: 400 Kč)
 • vstup Carskoje Selo i Jantarová komnata - nutná rezervace předem v CK (příplatek: 850 Kč)

  © 2003-2017 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 26-letou tradicí