přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.243 Turecko - velký okruh - 1 cesta letecky

Afrodisias 5

Velký okruh Malou Asií, do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami, most mezi Evropou a Asií, kolébka lidské civilizace. Poznáme historické památky křesťanské i osmanské architektury, nádhernou přírodu vnitrozemí, přímořské oblasti jižního Turecka, ale i oblast Kappadokie. Navíc na mnoha místech vychutnáme atmosféru tureckých bazarů, kaváren a turecké kuchyně.

Typ zájezdu: Podrobné poznávací okruhy

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

Program zájezdu

1.den (): Dopoledne odjezd z ČR.

2.den (): Příjezd do EDIRNE, prohlídka města nazývaného „brána Orientu“, Selimova mešita, Stará mešita, návštěva bazarů, večerní město.

3.den (): Starodávná TRÓJA (UNESCO), jedna z nejslavnějších světových archeologických lokalit. Odjezd do Ayvaliku na ubytování.

4.den (): PERGAMON, antické město s akropolí na vysoké skále. SELCUK, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti a bazilika sv. Jana.

5.den (): Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa - Artemidina chrámu. DIDYMA, slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. MILÉT, významné starověké město s divadlem, agorou a lázněmi.

6.den (): PAMUKKALE (UNESCO), travertinové kaskády a jezírka, jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. HIERÁPOLIS (UNESCO), antické město s divadlem a rozsáhlou antickou nekropolí. Přejezd na Tureckou riviéru do ANTALYE, nocleh.

7.den (): Pobyt u moře nebo fakult. výlet do antické Lýkie, antické město PHASELIS na rozhraní moře, možný výjezd lanovkou na turecký Olymp – TAHTALI DAGI (2400 m), MYRA, antické ruiny.

8.den (): Dopoledne procházka v centru ANTALYE, Hadrianova brána, seldžucké mešity. Přejezd do KONYA, významné město muslimských věřících s věhlasnou mešitou, muzeum Mevlana. Ubytování.

9.den (): Kappadokie, podzemní města DERINKUYU nebo KAYMAKLI. Návštěva vesnice UCHISAR. Údolí GÖREME (UNESCO) a ÇAVUSIN, jedny z největších přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelován pohádkový svět skalních pyramid, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů, skalních klášterů i měst. Návrat na hotel.

10.den (): Dokončení prohlídky Kappadokie, přejezd do ANKARY, hlavního města Turecka se známým archeologickým muzeem Anatolských civilizací.

11.den (): Odjezd do ISTANBULU, první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu.

12.den (): ISTANBUL (UNESCO), celodenní prohlídka, čtvrť Sultanahmet, Hagia Sofia, Modrá mešita, Hippodrom, Yerebatanská cisterna, Velký bazar.

13.den (): Dopoledne dokončení prohlídky ISTANBULU vč. paláce Topkapi, plného uměleckých pokladů. Odpoledne, dle letového řádu, transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

 • dopravu luxusním klimatizovaným autobusem
 • leteckou přepravu zpět Istanbul - Praha
 • transfer na letiště
 • trajekt přes Dardanelskou úžinu
 • 11x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 11x polopenzi
 • průvodce

  Fakultativní výlety

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna (příplatek: 590 Kč)
 • výlet 7. den (příplatek: 450 Kč)
 • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 4 490 Kč)

  © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí