přeskočit navigaci

poznávací zájezdy do celého světa
letos již 28. sezóna poznávacích zájezdů

obj.č.466 Uherské země v době Velikonoc

budapest-02

Náš třídenní poznávací zájezd na Slovensko a do Maďarska v době Velikonoc Vás provede historickými místy na Slovensku jako je Nitra nebo jeden z nejslavnějších slovenských hradů Červený Kameň, ale i historickými městy Maďarska - Ostřihomí, Vyšegrádem a Szentendre, včetně metropole Budapešti na mohutném Dunaji.

Typ zájezdu: Krátkodobé poznávací zájezdy

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Program zájezdu

1.den (): Ráno odjezd z ČR. Kolem poledne návštěva jednoho z nejslavnějších slovenských hradů – ČERVENÝ KAMEŇ v Malých Karpatech. Mohutný hrad založila v 1. polovině 13. století česká královna Konstancie Uherská. Hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční pevnost a prošel také barokními úpravami. Pro návštěvníky zde vznikly dva samostatné okruhy: Šľachtická rezidencia, která přestavuje interiéry se zařízením z 15. - 20. století vč. knihovny, kaple, zbrojnice, lékárny a unikátní salla terreny, a Renesančná pevnosť, okruh obranným systémem hradu, příkopy a rozsáhlým sklepením. Odpoledne prohlídka historického centra NITRY a hradu, který je sídlem nitranského biskupa a národní kulturní památkou. K hradu patří i biskupská Katedrála sv. Emeráma. V prostorách hradu se nachází Diecézní knihovna, kulturní památka evropského významu s více než 65 000 svazky knih, některé představují vzácné prvotiny. Večer ubytování na jižním Slovensku.

2.den (): Ráno příjezd do OSTŘIHOMU - města položené v ohybu toku Dunaje s dominantní Bazilikou, jejíž kopule je viditelná z dalekého okolí. Dále zastávka ve VYŠEGRADU - dřívějším sídle maďarských králů. Odpoledne prohlídka SZENTENDRE - nádherné město s historickým jádrem s mnoha architektonickými skvosty. Ubytování v Budapešti.

3.den (): Dopoledne prohlídka historického centra BUDAPEŠTI - Budínský hrad, Rybářská bašta s krásnou vyhlídkou na město, chrám sv. Matyáše, královský palác, Basilika sv. Štěpána, řetězový most, parlament atd. Možnost návštěvy termálních lázní v centru Budapešti. Odpoledne odjezd zpět do ČR. Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách.

Termíny a ceny

termíndélkaDospělí poznámka 

Cena obsahuje

  • dopravu autobusem
  • 2x ubytování v hotelu
  • 2x snídani
  • průvodce

    Fakultativní výlety

  • pojištění léčebných výloha a storna (příplatek: 90 Kč)

    © 2003-2018 CK MAYER & CROCUS - specialista na poznávací zájezdy s 28-letou tradicí